BELANGRIJKE MEDEDELING:

De Praktijk voor Manuele Therapie & Rev. Schipluiden blijft ook tijdens de maatregelen van de tweede Lockdown gewoon opengesteld voor behandelingen, hetzij onder beperkende voorwaarden.

Voor alle klachtenproblematiek  kunt u  gewoon terecht. Echter u dient wel eerst bij u zelf na te gaan of u voldoet aan de voorwaarden van het RIVM/Overheid om behandeld te kunnen/mogen worden.

De eerste  behandeling, de Intake, zal plaats vinden op afstand middels een bel of video-bel consult.

Voor alle klachtenproblematiek dient u zich, voorafgaande aan de behandeling, eerst aan te melden via de praktijktelefoon of door het sturen van een e-mail bericht. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Het Trainingcentrum MEETIS medical-fitness is door de nieuwe maatregelen GESLOTEN tot in ieder geval  maandag 18 januari 2021. Afhankelijk van de RIVM/Overheid berichtgeving zal op 12 januari 2021 meer bekend worden m.b.t. het weer open gaan van het Trainingscentrum en de herstart van de Meetis trainingen.

Voor informatie en voorwaarden over de herstart van de diverse  trainingsgroepen wordt u verwezen naar de website van Meetis medical-fitness en de info. via de WhatsApp trainingsgroepen.

Laatste update: 15-12-2020

______________________________________________________________________


Filosofie MEETIS


Panta Rhei: ‘alles stroomt, alles verandert’.
Deze voor mij veelzeggende uitspraak werd eens gedaan door de Griekse filosoof Herakleitos, ongeveer 500 jr. voor onze jaartelling begon.
Echter, ook in onze tijd is deze opvatting nog uiterst actueel te noemen. Deze opvatting over het leven en de leefwereld om ons heen en meer specifiek m.b.t. het menselijk bewegingsfunctioneren staat centraal in mijn visie op bewegen.
Binnen MEETIS wordt getracht middels het principe van de individualiteit en uniciteit van de mens en zijn manier van bewegen aan deze opvatting - ‘alles is aan verandering onderhevig, niets is bestendig’ - te voldoen.
Hierbij vind ik het van belang dat de trainingen gekenmerkt worden door een intensieve begeleiding waarbij persoonlijke aandacht voorop staat om de trainings-, c.q. revalidatieprocessen in goede banen te leiden.
In mijn opvatting is een goede Panta Rhei van het houding- en bewegingsapparaat de sleutel tot het (her)vinden van het plezier in het bewegen en de sportbeoefening. Tevens ligt hierin de basis voor een vitaal en gezond lichamelijk functioneren!
Dit sluit tevens aan op een tweede - persoonlijke - opvatting, te weten het principe van de Vorm - Functie Relatie: ‘zoals je het gebruikt zo wordt het, en iets wordt zo als je het zo gebruikt’. Ofwel: ‘de functie bepaalt de vorm, en de vorm op zijn beurt is bepalend voor de functie’!
Bovenstaande aspecten bepalen in sterke mate mijn visie op het bewegingsfunctioneren van de mens en hebben dan ook een grote invloed gehad op mijn opvatting hoe mensen te begeleiden tijdens de trainingen en in revalidatieprocessen.


Henk Haring

In 1983 is Henk Haring begonnen als zelfstandig fysiotherapeut in Schipluiden. Sinds 1987 werkt hij ook als manueel therapeut en sportfysiotherapeut. Ruim zeven jaar later, in 1995, nam hij het initiatief voor het trainingsinstituut Meetis. De praktijk voor manuele therapie en revalidatie in de huidige vorm bestaat sinds 2004. Naast manuele therapie en sportfysiotherapie heeft Henk Haring zich gespecialiseerd in de osteopathie (= andere behandelwijze van gewrichtsklachten) en geeft hij medische trainingstherapie (in groepen). Sporters kunnen terecht op het wekelijkse sportspreekuur (op afspraak).